• HCL nr 59

   privind alegerea presedintelui de sedinta - sed ordinara a CL Radesti din 26 oct 2022

 • HCL nr 58

   privind aprobarea inventarului teren lot leg nr 15 2003 sed ordinara a CL Radesti din 26 oct 2022

 • HCL nr 57

  privind aprobarea Regulamentului acord lot leg nr 15 2003 sed ordinara a CL Radesti din 26 oct 2022

 • HCL nr 56

  privind abrobarea dezmembrarii suprafetei 1800 mp in 2 loturi sedinta ordinara a CL Radesti din 26 oct 2022

 • HCL nr 55

  privind Program masuri sezon rece 2022-2023 sedinta ordinara a CL Radesti din 26 oct 2022

 • HCL nr 54

  privind aprobare executiei pe cele 2 sectoare ale bugetului local sedinta ordinara a CL Radesti din 26 oct 2022

 • HCL nr 53 din 06 oct 2022

  privind aprobarea operatiunii de rectificare a limit supraf CF 101354

 • HCL nr 52 din 06 oct 2022

   privind aprobarea proiectului, chelt afer si dep i proiect Eficientiz Camin Cul

 • HCL nr 51 din 06 oct 2022

   privind aprobarea e rectificarii bugetului local pe anul 2022

 • HCL nr. 50 din 22 sept 2022

  privind  aprobare burse si termen plata 2022-2023

 • HCL nr. 49 din 22 sept 2022

  privind aprobare Strategia de dezvoltare a serviciului social la Primaria Radesti 2022-2027

 • HCL nr. 48 din 22 sept 2022

  privind aprobare modificare organigrama si stat de functii Primaria Radesti

 • HCL nr. 47 din 22 sept 2022

  privind aprobare rectificare buget local 2022

 • HCL nr. 46 din 22 sept 2022

  privind desemnare reprezentant CL in CA Scoala 2022-2023

 • HCL nr 44 din 25 aug 2022

  privind aprobare desemnare reprezentant si supleant in comisia de interv directo

 • HCL nr 43 din 25 aug 2022 _1

  privind aprobare inchiriere prin licitatie publica a unor terenuri din extravilan_0001

 • HCL nr 43 din 25 aug 2022 aprobare inchiriere prin licitatie publica a unor terenuri din extravila

 • HCL nr 42 din 25 aug 2022

  privind aprobare modificare si stat de functii aparat spec Comuna Radesti 2022

 • HCL nr 41 din 25 aug 2022

  privind aprobare RECTIFICARE BUGET LOCAL UAT Comuna Radesti 2022

 • HCL nr 40 din 25 aug 2022

  privind aprobare ROF aparat de specialitate al primarului UAT Comuna Radesti