privind aprobare indicatori si deviz -  Modernizare drumuri  Radesti

Vizualizeaza

privind aprobare indicatori si deviz - Reabilitare dispensar Radesti

Vizualizeaza

privind rectificare buget 2021 

Vizualizeaza

 privind aprobarea  ROF - 2021 -C.L.Radesti

Vizualizeaza

privind aprobarea  apro. Reg. priv. mas.org. term. și circ. proiect HCL  -C.L.Rădești 

Vizualizeaza

privind alegerea pesedintelui de sedinta

Vizualizeaza

privind aprobarea executiei pe cele 2 sectiuni ale bugetului local si bugetului veniturilor propriii trin II 2021 

Vizualizeaza

privind aprobarea  indexării  impozitelor și taxelor locale incepând cu anul 2022  

Vizualizeaza

privind aprobarea  scoaterii din evidență a mijlocului de transport Autoturism Dacia 1300 Berlină  

Vizualizeaza

privind   aprobare  strategiei de dezvoltare a Comunei Rădești  2021-2030 

Vizualizeaza

privind   aprobare cuantum burse elevi pe    anul 2021 

Vizualizeaza

privind   rectificare buget local și buget venituri proprii pe   anul 2021 

Vizualizeaza

privind  alegerea presedintelui de sedinta  

Vizualizeaza

privind aprob.exec. pe cele 2 sect. a BLși BVP Comuna Rădești - trim I 2021  

Vizualizeaza

privind aprob.realiz ob. inv. Modernizare iluminat STRADAL  cu LED Radesti  

Vizualizeaza

privind aprob.realiz ob. inv. Reabilitare, moderniz si dotare dispensar uman Radesti  

Vizualizeaza

privind aprob.realiz ob. inv. Modernizare drumuri de interes local  

Vizualizeaza

privind aprob. participarii la programul Rabla 2021  

Vizualizeaza

privind aprob.  buget local 2021 si estimari 2022-2024  

Vizualizeaza