privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului Reabilitare modernizare extindere Scoala Gimnaziala I-VIII, Radesti

Vizualizeaza

privind aprobarea bugetului local pe 2019

Vizualizeaza

privind desemnarea reprezentantului CL in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr 1 radesti

Vizualizeaza

privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autovehicule si utilaje din dotarea Primarie Radesti

Vizualizeaza

privind aprobarea modificarii organigramei si a statutului de finctii ale aparatului de specialitate al primarului

Vizualizeaza

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor materiale rezultate in urma unor demolari

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza
privind alegerea presedinte de sedinta

Vizualizeaza
privind APROB.REG. DE ORDINE INTERIOARA- Primaria Radesti

Vizualizeaza
privind aprobarea modificarii organigramei si statutului de functii ale aparatului de specialitate al primarului

Vizualizeaza
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza
privind preluarea ca venit la buigetul local al sumei de 75000 lei din excedentul bugetului de venituri proprii

Vizualizeaza
privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor de apa si canalizare

Vizualizeaza
privind aprobarea acordului de parteneriat cu Asociatia Radesteanca

Vizualizeaza
privind aprobarea parteneriatului cu Radesteanca pentru zilele comunei 16-17 iunie

Vizualizeaza