privind aprobarea modificarii organizarii si stat functii

Vizualizeaza

privind aprobarea documentatiei  avizare a lucrarii Modernizare drumuri de interes local

Vizualizeaza

privind aprobarea atribuirii unui lot de teren pentru constr unei locuinte L 15 20

Vizualizeaza

privind aprobare plan actual al achizitiilor publice pe anul 2023 al Comuna Radesti

Vizualizeaza

privind aprobare inventar domeniu privat al Comuna Radesti

Vizualizeaza

privind aprobare rectifica buget 2022

Vizualizeaza

 privind aprobare documentatie Modernizare drumuri de interes local

Vizualizeaza

privind implementare proiect dotare SVSU prin GALi

Vizualizeaza

HCL nr.71 privind aprobarea modif organigramei si statului de functii

Vizualizeaza

privind desemnarea unui consilier local in comisia de analiza dosare acord locuri de casa

Vizualizeaza

privind aprobare retea scolara 2023-2024 Comuna Radesti

Vizualizeaza

privind aprobare rectificare bugel 2022

Vizualizeaza

privind aprobare rectificare bugel 2022

Vizualizeaza

privind aproare PROTOCOL intre UAT Radesti si MMSS

Vizualizeaza

privind aprobare cuantu cotizatie ACOR INCEP CU 01 IAN 2023

Vizualizeaza

privind aprobare demarare procedura achizitie teren pentru Loc de joacaa

Vizualizeaza

 privind aprare regulament achizitie teren

Vizualizeaza

privind incetare mandat cons inainte de termen ca urmare a demisiei

Vizualizeaza

APROBAREA mentinerii Com Radesti in GAL Covului

Vizualizeaza

APROBAREA organizarii pomului de iarna 2022

Vizualizeaza