• Anunt proiecte de hcl propuse pentru sedinta extraordinara a CLRadesti din 09 iunie 2023_07062023