privind aprob. modificarii denumirii  obiectivului, aprobat prin HCL 22 din aprilie

Vizualizeaza

021 privind aprob. organizarii pomunlui de iarna in  anul 2021

Vizualizeaza

2021 privind aprobarea rectifificarii bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pe urmatoarele  3 luni

Vizualizeaza

privind aprobarea rectificarii bugetului local si buget veniturilor proprii pe anul 2021

Vizualizeaza

privind aprobarea cererii de finantare si deviz genaral estimativ ptr dep Prog Anghel Saligny

Vizualizeaza

privind aprobarea desemnarii reprezentantului CL Radesti in CA Sc Gimnaz Radesti

Vizualizeaza

privind aprobarea MODIFICARII ORGANIGRAMEI

Vizualizeaza

privind aprobarea executiei pe cele 2 sect trim III

Vizualizeaza

privind aprobare indicatori si deviz -  Modernizare drumuri  Radesti

Vizualizeaza

privind aprobare indicatori si deviz - Reabilitare dispensar Radesti

Vizualizeaza

privind rectificare buget 2021 

Vizualizeaza

 privind aprobarea  ROF - 2021 -C.L.Radesti

Vizualizeaza

privind aprobarea  apro. Reg. priv. mas.org. term. și circ. proiect HCL  -C.L.Rădești 

Vizualizeaza

privind alegerea pesedintelui de sedinta

Vizualizeaza

privind aprobarea executiei pe cele 2 sectiuni ale bugetului local si bugetului veniturilor propriii trin II 2021 

Vizualizeaza

privind aprobarea  indexării  impozitelor și taxelor locale incepând cu anul 2022  

Vizualizeaza

privind aprobarea  scoaterii din evidență a mijlocului de transport Autoturism Dacia 1300 Berlină  

Vizualizeaza

privind   aprobare  strategiei de dezvoltare a Comunei Rădești  2021-2030 

Vizualizeaza

privind   aprobare cuantum burse elevi pe    anul 2021 

Vizualizeaza