privind - alegerea presedintelui de sedinta.

Vizualizeaza

 privind aprobare  serviciul de salubrizare al Comuna Radesti.

Vizualizeaza

preivind aprobarea  infiintarii si stabilirea modalitatii de gestiune a serv de iluminat public.

Vizualizeaza

 privind aprobarea  reorganizarii aparatului de specialitate al primarului Com. Radesti.

Vizualizeaza

privind masurile ce se vor lyua pentru combaterea COVID -19 (i cuprinde si graficul cu asigurarea permanentei la sediul primariei Radesti)

Vizualizeaza

priivnd aprobarea  acordul CL  de a utiliza sume din excedentul anului anterir

Vizualizeaza

aprobarea  propunerii privind  raport, evalluare secretar 2019

Vizualizeaza

privind aprobarea Planului txelor de salubrizare

Vizualizeaza

 privind modificarea HCL nr.40 din 25 .10.2019

Vizualizeaza

 privin mandatarea primarului in vederea efectuarii evaluarii secretarului- 2020

Vizualizeaza

 privind aprobarea  stabilirii salariilor functionarilor publici si personalului contractual- 2020

Vizualizeaza

 privind aprobarea  organigramei si statul de functii- 2020

Vizualizeaza

 privind aprobarea  planului de actiuni si lucrari de interes local 2020

Vizualizeaza

 privind acordul CL pentru utilizarea de sume in anul 2020 din excedentul anului anterior

Vizualizeaza