privind aprob. rectificarii bugetului local pe anul 2020 .

Vizualizeaza

privind ,desmnare reprez. CL in CA Scoala Radesti 

Vizualizeaza

privind rectificarea bugetului pe anul 2020

Vizualizeaza

privind aprobarea modificarea organigigramei si statul functii a aparatului de specialitate al primarului Com. Radesti.

Vizualizeaza

privind aprob. modif. organigigramei si sta functii a aparatului de specialitate al primarului Com. Radesti.

Vizualizeaza

privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 .

Vizualizeaza

HCL nr. 26 din 30.07.2020 privind aprobarea Actelor adiționale Scoala

Vizualizeaza

privind aprobarea Act adițional NR.6 Scoala

Vizualizeaza

privind aprobarea ACTUALIZARII indicatorilor tehnico economici Scoala

Vizualizeaza

privind aprobarea concesionarii fara licitatie spatiu pentru CMI

Vizualizeaza

privind aprobarea punerii la dispispozitie cu titlul gratuit teren pentru organizare santier DJ242 A

Vizualizeaza

privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020

Vizualizeaza

 privind - alegerea presedintelui de sedinta.

Vizualizeaza

 privind aprobare  serviciul de salubrizare al Comuna Radesti.

Vizualizeaza

preivind aprobarea  infiintarii si stabilirea modalitatii de gestiune a serv de iluminat public.

Vizualizeaza

 privind aprobarea  reorganizarii aparatului de specialitate al primarului Com. Radesti.

Vizualizeaza

privind masurile ce se vor lyua pentru combaterea COVID -19 (i cuprinde si graficul cu asigurarea permanentei la sediul primariei Radesti)

Vizualizeaza

priivnd aprobarea  acordul CL  de a utiliza sume din excedentul anului anterir

Vizualizeaza

aprobarea  propunerii privind  raport, evalluare secretar 2019

Vizualizeaza