• Anunt proiecte de HCL pentru sed. extraordiara din 08.01.2020